Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Beiratkozás

Időpont: április 20- május 20

Felvehető gyermekek köre, körzetek: Bogád, Romonya

Férőhely függvényében körzeten kívül élő gyermekeket is felveszünk  2,5 éves kortól!
Óvodai felvétel:

 • 2011.évi CXC.Tv 49.§ (3) a kötelező felvételt biztosító óvoda csak azt a gyermeket köteles felvenni, illetve átvenni, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik.


 • A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.


 • Az óvodai beíratásra hozni kell a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímét igazoló hatósági igazolványt,(továbbá Taj- kártya, születési anyakönyvi kivonat), illetve a szülő, gondviselő személyi azonosító és lakcímét igazoló hatósági igazolványát.


 • Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermek szakértői véleményét


 • A szülő az óvodai nevelésbe történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban. A beíratás elmulasztása szabálysértés,mely a szabálysértési törvény 247.§-a szerint az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben nem íratja be, szabálysértést követ el.


 • Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonnegyedik munkanap.


 • A felvételt elutasító döntés ellen a szülő jogorvoslattal élhet a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül.

Kapcsolat

Romonyai Óvoda
7743 Romonya, Béke u. 40.

Óvodavezető: Riesz Adrienn

Telefon:
+36 72 473 450

E-mail:
romonyaovi@gmail.com

Nyitvatartás példa:
Hétfő-Péntek-ig: 
6.00 - 17.00

Intézményi védőnő:                          Somogyiné Rapp Zsuzsanna

Intézményi orvos: Dr. Lovász Lilián

Városi gyermek ügyelet: 
 Pécs, József A. u.11.
72/535-999


Családvédelmi szolgálat:
Esztergár Lajos Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ  - ECSGYK
Pécs, Anikó u.5. 
(72) 441 677